52 372-42-63     660-775-579

 

Gwarancja

Hurtownia nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja przedmiotów obowiązuje na terenie Polski i dotyczy przedmiotów zakupionych w hurtowni. W przypadku braku takiej informacji na karcie gwarancyjnej w ramach reklamacji towaru kupujący wysyła towar do hurtowni na własny koszt z pisemnym opisem wady, kartą gwarancyjną i dokumentem sprzedaży.

 Zapisz się do newslettera