52 372-42-63     660-775-579

 

Reklamacje/zwroty

Reklamacje

  1. Hurtownia nie jest producentem towarów.
  2. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.
  3. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
  4. Gwarancja przedmiotów obowiązuje na terenie Polski i dotyczy przedmiotów zakupionych w hurtowni.
  5. W przypadku braku takiej informacji na karcie gwarancyjnej w ramach reklamacji towaru kupujący wysyła towar do hurtowni na własny koszt z pisemnym opisem wady, kartą gwarancyjną i dokumentem sprzedaży.

Pismo reklamacyjne - do pobrania

Zwroty

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku Klient może zwrócić kupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Musi być zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu oraz z wypełnionym formularzem zwrotu towaru. 

Odstąpienie od umowy - do pobrania

O zwrocie towaru sprzedawca musi być poinformowany drogą e-mail na adres: biuro@rastsc.pl.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

RAST S.C.

L. Rafałko, R. Rafałko

ul. Mińska 122

85-428 Bydgoszcz

  1. Dla sprzedaży hurtowej - W momencie otrzymania zwróconego towaru wystawiamy korektę w dwóch egzemplarzach. Oryginał pozostaje u Klienta, kopię natomiast należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem oraz datą jej otrzymania i wysłać pod adres podany wyżej
  2. Dla sprzedaży detalicznej - W momencie zwrotu towaru musi być dołączony oryginał paragonu fiskalnego
  3. Hurtownia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z wyłączeniem kosztów przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
  4. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają zwrotowi.
  5. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu (towar uszkodzony podczas przesyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji).

W przypadku, gdy dostarczona do Klienta przesyłka nosi ślady otwierania lub jest uszkodzona, Klient ma prawo odmówić jej przyjęcia. Należy wówczas sporządzić odpowiedni protokół w obecności kuriera.Zapisz się do newslettera