52 372-42-63     660-775-579

 

RODO

Administratorem danych osobowych jest Rast s.c. L. Rafałko, R. Rafałko, ul. Mińska 122, 85-428 Bydgoszcz,

e-mail: biuro@rastsc.pl, tel. 52/372-42-63

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zakupu, sprzedaży i wysyłki towaru na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Jako administrator danych zapewniamy prawo dostępu do treści swoich danych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.Zapisz się do newslettera